دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده علوم ریاضی استنتاج آماری در عصر رایانه

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

استنتاج آماری در عصر رایانه

استنتاج آماری در عصر رایانه

این درس بر پایه کتابی با همین نام برنامه¬ریزی شده است. این درس به سه بخش استنتاج آماری کلاسیک، اسنتاج درابتدای عصر رایانه و روش¬های مدرن استنتاج آماری برنامه ریزی شده است. اهم موضوعاتی که در این درس به آن پرداخته می¬شود به شرح زیر است. البته با توجه به شرایط درس و دانشجویان ممکن است تاکید بیشتری بر روی بخش‌هایی از درس شود و بخش‌هایی از سرفصل درس خارج شود.
 • رویکرد فراوانی‌گرایانه وروی‌کرد بیزی
 • استناج فیشری
 • برآوردگر درست‌نمایی بیشینه
 • استنتاج شرطی
 • مدل‌های پارامتری
 • خانواده‌های نمایی
 • بیز تجربی
 • فرمول رابین
 • رگرسیون ستیغی
 • برآوردگر جیمز-استاین
 • مدل‌های خطی تعمیم‌یافته
 • رگرسیون پواسونی
 • درخت‌های رگرسیون
 • الگوریتم EM
 • آزمون Log-Rank
 • Bootstrap و Jackknife
 • بازه‌های اطمینان بر پایه bootstrap
 • Cross-Validation
 • MCMC
 • آزمون فرض‌های هم‌زمان و FDR
 • مدل‌سازی تنک و Lasso
 • جنگل‌های تصادفی وBoosting
 • شبکه‌های عصبی و یادگیری ژرف
 • SVM
استنتاج آماری در عصر رایانه

میرامید حاجی میرصادقی

دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. نام‌برده در دوره‌ی دکترا وارد دوره‌ی مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پاریس ۶ فرانسه شد و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دو مدرک دکترای خود از این دو دانشگاه شد. از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب دو مدال طلای کشوری و دو مدال برنز جهانی المپیاد دانش‌آموزی ریاضی، کسب دو مدال طلای کشوری مسابقات دانشجویی کشوری، کسب جایزه‌ی اول و دوم مسابقات دانشجویی ریاضی جهانی، کسب رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد و دکترا اشاره کرد.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.