دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید مرتضی امینی
مرتضی امینی

مرتضی امینی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر امینی استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در زمینه های امنیت اطلاعات، امنیت پایگاه داده و کنترل دسترسی، روش های رسمی و منطق برای امنیت و سیستم های تشخیص نفوذ تحقیق و پژوهش داشته است.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}