دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید مهدیه سلیمانی
مهدیه سلیمانی

مهدیه سلیمانی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر سلیمانی استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.وی مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در موضوعات یادگیری ماشین، پردازش الگو، بازیابی و جستجوی اطلاعات، سیستم های هوشمند تحقیق و پژوهش داشته است.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}