دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید نیما تقوی نیا
نیما تقوی نیا

نیما تقوی نیا

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر نیما تقوی نیا عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک و نیز مؤسسه علوم و فناوری نانو در دانشگاه صنعتی شریف است. ایشان در سال 1994 از دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل گشته و کارشناسی ارشد و دکترا خود را از دانشگاه توهوکوی ژاپن اخذ نموده اند.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}