دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید محمدعلی قناد
محمدعلی قناد

محمدعلی قناد

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر محمد علی قناد دوره کارشناسی و ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف سپری نمودند و سپس مدرک دکترای خود را از دانشگاه ناگویا ژاپن اخذ کردند. ایشان در حال حاضر به عنوان استاد در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کند.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}