دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید علی اکبر گل افشانی
علی اکبر گل افشانی

علی اکبر گل افشانی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر علی اکبر گل افشانی استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف می باشد. ایشان مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه Utah State در رشته مهندسی عمران اخذ نمودند و سپس در دانشگاه برکلی موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته مهندسی سازه گشتند

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}