دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید کریم مظاهری
کریم مظاهری

کریم مظاهری

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دكتر كريم مظاهري در رشته مهندس مكانيك به تحصيل پرداخت و موفق شد مدرك كارشناسي را از دانشگاه صنعتي شريف اخذ كند . او براي تكميل معلومات دانشگاهي به امريكا سفر كرد، و در رشته رياضيات كاربردي و علوم هوا- فضا به تحصيل پرداخت و موفق شد دكتراي رشته فوق را از دانشگاه ميشيگان،آمريكا دريافت كند. ایشان در حال حاضر استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}