دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید عماد فاطمی زاده
عماد فاطمی زاده

عماد فاطمی زاده

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر فاطمی‌زاده عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف، و کارشناسی ارشد و دکترا خود را در گرایش مهندسی پزشکی به ترتیب از دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران اخذ نموده است.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}