دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید علی بخشی
علی بخشی

علی بخشی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر بخشی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف است. وی دوره کارشناسی را در رشته عمران در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند، سپس دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه شیراز سپری نمود و سپس مدرک دکترای خود را از دانشگاه هیروشیمای ژاپن اخذ نمود. او از سال 2000 به عنوان استادیار فعالیت خود را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}