دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید سید فرشاد فاطمی اردستانی
سید فرشاد فاطمی اردستانی

سید فرشاد فاطمی اردستانی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

سید فرشاد فاطمی اردستانی دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه كالج لندن (University College London) در سال 1388 اخذ كرد. وي داراي كارشناسي مهندسي برق – الكترونيك از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه است. در حال حاضر استاديار اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است و زمينه‌هاي مورد علاقه تحقيقاتي اقتصاد خرد، سازماندهي صنعتي و نظريه بازي است.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}