دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید سیاوش شهشهانی
سیاوش شهشهانی

سیاوش شهشهانی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}