دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید سهراب راهوار
سهراب راهوار

سهراب راهوار

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

سهراب راهوار استاد و عضو گروه کیهان شناسی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است. زمینه های تحقیقاتی وی سیارات فراخورشیدی است و علاوه بر آن در پروژه بین المللی کشف سیارات فراخورشیدی همکاری دارد.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}