دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید رضا سروری
رضا سروری

رضا سروری

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

رضا سروری فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شریف در سال 1998 میلادی و دوره دکتری انستیوت تکنولوژی جورجیا امریکا در سال 2008 میباشد .او هم اکنون استادیار دانشکده برق دانشگاه شریف است . زمینه فعالیت ایشان اتصالات در مدارهای مجتمع و کاربردهای نانوفن‌آوری در مدارهای مجتمع است.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}