دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید امین امین زاده گوهری
امین امین زاده گوهری

امین امین زاده گوهری

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر امین امین زاده گوهری که در ایران با نام امین امین زاده شناخته می شود مدرک کارشناسی خود را در سال 2004 از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمودند و سپس در دانشگاه برکلی ادامه تحصیل دادند و در سال 2010 موفق به اخذ مدرک دکترا خود شدند. ایشان در حال حاضر به عنوان استادیار در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کند.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}