دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید اسماعیل ثنایی
اسماعیل ثنایی

اسماعیل ثنایی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر اسماعیل ثنائی عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۶۵ می باشند. زمینه ی فعالیت ایشان الکترونیک دیجیتال است

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}