دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید حسن صیادی
حسن صیادی

حسن صیادی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}