دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید مرتضی فتوحی
مرتضی فتوحی

مرتضی فتوحی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}