دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید علیرضا اجلالی
علیرضا اجلالی

علیرضا اجلالی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر علیرضا اجلالی مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته و پس از آن به گروه تحقیقاتی طراحی سیستم های الکترونیکی دانشگاه Southampton پیوستند. ایشان در سال 1385 به جمع اساتید دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پیوستند و هم اکنون از یکی از اساتید دانشیار این دانشکده هستند.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}