دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید علی پاک
علی پاک

علی پاک

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکترعلی پاک متولد 1337 ، مدرک کارشناسی خود را دررشته مهندسی عمران در سال 1362 از دانشگاه علم و صنعت ایران، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی خاک و پی سازی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه آلبرتا در کانادا اخذ نموده است. وی از سال 1377 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف بعنوان استادیارمشغول بکارشد. وی درسال 1383 به رتبه دانشیاری و درسال 1388 به رتبه استادی رسید. ایشان درطول مدت تدریس خود در دانشکده مهندسی عمران ، تاکنون 4 بار به عنوان استاد نمونه آموزشی برگزیده شده است. غیر از تدریس در دروس مختلف مهندسی ژئوتکنیک، دکتر پاک تاکنون هدایت 50 دانشجوی کارشناسی ارشد و هفت دانشجوی دکترا را برعهده داشته است. زمینه های تحقیقاتی نامبرده عبارتند از: ژئومکانیک مخازن نفت، ژئوتکنیک لرزه ای، ژئوتکنیک زیستمحیطی، و بهسازی خاک. وی بیش از 20 سال درزمینه تحلیل عددی سازه های مختلف سنگی و خاکی تجربه دارد. از دکترعلی پاک تاکنون حدود 140 مقاله علمی- پژوهشی درژورنالهای معتبر و کنفرانسهای ملی و بین المللی به چاپ رسیده است که بیش از نیمی از آنها مقالات انگلیسی ISI میباشند. ایشان همچنین دو کتاب به زبان فارسی به نامهای "لایروبی" و "ژئوتکنیک زیست محیطی" تالیف نموده اند.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}