پرسشهای متداول

1. آیا می‌توان با فراگیری محتوای آموزشی منتشره در خصوص یک درس یا دوره، از دانشگاه صنعتی شریف درخواست مدرک و یا گواهی نمود؟

خیر. این وبگاه صرفا جهت فراهم‌سازی امکان دسترسی آحاد جامعه به فیلمها و محتوای آموزشی کلاسهای درس این دانشگاه راه‌اندازی شده است و از کانالهای آموزش رسمی این دانشگاه (که منجر به مدرک و یا گواهی شود) به شمار نمی‌آید.

2. آیا برای دسترسی به فیلمها و محتوای آموزشی، نیازی به ثبت نام و یا پردخت وجه است؟

خیر. دسترسی به همه فیلمها و محتوای آموزشی موجود در این وبگاه به صورت کاملاً رایگان است و هیچ نیازی به ثبت نام، درج اطلاعات افراد و پرداخت وجه نیست.

3. آیا امکان بازانتشار فیلمها و محتوای آموزشی این وبگاه از طرق دیگر وجود دارد؟

خیر. هر گونه بازانتشار محتویات این وبگاه (حتی با درج منبع)، بدون مجوز مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف مجاز نیست و سوءاستفاده کنندگان از این محتویات قابلیت پیگرد قانونی دارند.