دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید علینقی مشایخی
علینقی مشایخی

علینقی مشایخی

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دكتر علینقی مشایخی موسس و استاد تمام دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دوره‌ی دکترای مدیریت دانشگاه MIT است. دكترمشایخی در زمینه تفکر سیستمی و دینامیک‌های سیستم به تحقیق و تدریس می‌پردازد. او عضو و رئیس سابق انجمن بین‌المللی دینامیک‌های سیستم است که مرکز آن در آمریکاست. وی از چهرهای ماندگار كشور است.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}