دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف اساتید سید علی مدنی زاده
سید علی مدنی زاده

سید علی مدنی زاده

دانشگاه صنعتی شریف

درباره مدرس:

دکتر سید علی مدنی زاده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف سپری نمودند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه استنفورد در رشته مهندسی محاسبات ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل گشتند. سپس در دانشگاه شیکاگو موفق به اخذ دکترای اقتصاد گشتند.

لیست دوره ها:

{{course.title}}

{{course.title}}

{{course.channel}}