دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف کتابخانه مرکزی سلسله نشست های کتاب، اندیشه و فرهنگ: آئین رونمایی از کتاب دکتر امیرحسین کوکبی

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

سلسله نشست های کتاب، اندیشه و فرهنگ: آئین رونمایی از کتاب دکتر امیرحسین کوکبی

سلسله نشست های کتاب، اندیشه و فرهنگ: آئین رونمایی از کتاب دکتر امیرحسین کوکبی

توضیحی ثبت نشده است.
سلسله نشست های کتاب، اندیشه و فرهنگ: آئین رونمایی از کتاب دکتر امیرحسین کوکبی

امیرحسین کوکبی

دکتر امیر حسین کوکبی در سال 1345 وارد دانشگاه صنعتی شریف (آریا مهر) شدند. پس از گذراندن دوره ی کارشناسی متالورژی به هیئت علمی دانشکده پیوستند. درآن زمان ایران کسی را در گرایش جوشکاری در سطح دکترا نداشت و درنتیجه پس از 6 سال فعالیت در آزمایشگاه ها و کلاس های تمرین با بورس دانشگاه شریف به دانشگاه Strathclyde در گلاسگو اسکاتلند رفتند. به دلیل تجربه ی فعالیت در آزمایشگاه، ایشان مستقیم از لیسانس وارد دوره ی دکترا شدند و پس از 3 سال دکترای خود را گرفتند.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.