دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف کتابخانه مرکزی آشنایی با ویرایش زبانی و فنی نوشته های علمی (پایان نامه، مقاله و...)

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

آشنایی با ویرایش زبانی و فنی نوشته های علمی (پایان نامه، مقاله و...)

آشنایی با ویرایش زبانی و فنی نوشته های علمی (پایان نامه، مقاله و...)

ویژه دانشجویان فنی - مهندسی
آشنایی با ویرایش زبانی و فنی نوشته های علمی (پایان نامه، مقاله و...)

مریم سیدان

دکتر مریم سیّدان، استادیار زبان و ادبیات فارسی مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی دانشگاه صنعتی شریف می باشد. او دکتری خود را در این رشته از دانشگاه تهران در سال 1389 دریافت کرد.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.