دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف کتابخانه مرکزی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور

همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور

محورهای همایش:

راه های برون رفت از چالش های مطرح شده در پیش همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاهی

رسالت کتابخانه های مرکزی دانشگاهی در قرن نوین با تکیه بر کتابخانه دیجیتال

ایجاد شبکه ارتباطی پایدار بین کتابخانه های دانشگاه
همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور

جمعی از اساتید

این دوره توسط جمعی از اساتید ارائه شده است.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.