دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده مهندسی صنایع وبینار امور بین الملل: An overview of the importance of data science and some of its applications in the automotive industry

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

وبینار امور بین الملل: An overview of the importance of data science and some of its applications in the automotive industry

وبینار امور بین الملل: An overview of the importance of data science and some of its applications in the automotive industry

ارائه علمی با موضوع
An overview of the importance of data science and some of its applications in the automotive industry
با سخنرانی جناب آقای دکتر Morteza Foroutan در بیست و چهارم مرداد ماه 1400

وبینار امور بین الملل: An overview of the importance of data science and some of its applications in the automotive industry

Morteza Foroutan

• More than 13 years of technical and managerial experience in the fields of data science and continuous improvement engineering in various industries in the United States and Iran
• Winner of 2019 General Motors Annual Data and Analytics Competition
• Awarded as Top Three Project in General Motors’ Analytical Excellence Project Award (2020)
• PhD in Industrial and Systems Engineering from Mississippi State University

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.