دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده مدیریت و اقتصاد اقتصاد کلان یک (ترم بهار 1401)

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

اقتصاد کلان یک (ترم بهار 1401)

اقتصاد کلان یک (ترم بهار 1401)

نقطه شروع در حوزه‌های مختلف علوم، مشاهدات قاعده‌مند یا نظم‌های آماری است. این مشاهدات، وقایعی را نشان می‌دهد که در زمان و مکان‌های مختلف به شکل نسبتا مشابهی رخ می‌دهد و لذا این احتمال را تقویت می‌کند که قواعد ثابتی بر رفتار آن‌ها حاکم باشد. در علم اقتصاد کلان، مشاهدات قاعده‌مند زیادی منشا پیدایش فرضیه‌های متعددی بوده است. به‌طور کلی می‌توان علم اقتصاد کلان را به دو حوزه چرخه‌های تجاری و رشد اقتصادی تقسیم کرد که در حوزه اول، اقتصاد در حالت کوتاه مدت درنظر گرفته می‌شود و هدف آن درک علت و آثار نوسانات درآمد ملی است و در حوزه دوم، اقتصاد در حالت بلندمدت بررسی می‌شود که هدف آن، درک عامل تعیین کننده افزایش درآمد ملی است. تحولات بسیار بزرگی طی بیش از هفتاد سال گذشته در این دو حوزه رخ داده است. امروزه اقتصاد کلان مدرن، بر دو پایه استوار است که پایه اول را انتظارات عقلایی و پایه دوم را مبانی اقتصاد خرد تشکیل می‌دهد. در واقع می‌توان گفت اقتصاد کلان، اقتصاد خردی است که پویا و تجمیع شده است. در این دوره درسی قصد داریم این دو حوزه را تحت چارچوب های ذکر شده مورد بررسی قرار دهیم.
اقتصاد کلان یک (ترم بهار 1401)

سید علی مدنی زاده

دکتر سید علی مدنی زاده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف سپری نمودند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه استنفورد در رشته مهندسی محاسبات ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل گشتند. سپس در دانشگاه شیکاگو موفق به اخذ دکترای اقتصاد گشتند.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.