دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده مدیریت و اقتصاد نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد آماری

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد آماری

نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد آماری

نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد با همکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مطالعات صنعتی دانشکده، مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست منتخبی از پژوهشهای دانشکده و مرکز آمار که با استفاده از پایگاه‌های داده ای مرکز آمار انجام شده است، ارائه گردید. این برنامه، مثالهای از پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های خرد که دلالت‌های مشخص سیاستگذاری دارند را در چهار حوزه مختلف ارایه دادند.
نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد آماری

جمعی از اساتید

این دوره توسط جمعی از اساتید ارائه شده است.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.