دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف کتابخانه مرکزی نگارش پایان نامه

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه

این کارگاه مجازی به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 26 خرداد 1400 به صورت مجازی برگزار گردیده است.
نگارش پایان نامه

حسن صیادی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.