دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف کتابخانه مرکزی مقاله نویسی پیشرفته

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

مقاله نویسی پیشرفته

مقاله نویسی پیشرفته

این نشست مجازی در ادامه سلسله نشست های گام به گام پژوهش در 25 فروردین ماه سال 1400 بصورت مجازی و به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است.
مقاله نویسی پیشرفته

حسن صیادی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.