دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده مهندسی صنایع وبینار امور بین الملل: Sampling Manholes to Home in on SARS-CoV-2 infection

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

وبینار امور بین الملل: Sampling Manholes to Home in on SARS-CoV-2 infection

وبینار امور بین الملل: Sampling Manholes to Home in on SARS-CoV-2 infection

ارائه علمی با موضوع:

Sampling Manholes to Home in on SARS-CoV-2 infection

با سخنرانی جناب آقای پروفسور Richard C.Larson ، نوزدهم اسفند ماه 1399
وبینار امور بین الملل: Sampling Manholes to Home in on SARS-CoV-2 infection

Richard C.Larson

• MIT Professor (Post Tenure) Data, Systems, and Society
• 42nd President of ORSA
• 11th President of INFORMS
• Lanchester Prize Winner
• George E. Kimball Medalist
• Principal Investigator and Director of the MIT BLOSSOMS Project
• Founder and Director of Learning International Networks Coalition (LINC)
• Member of the National Academy of Engineering

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.