دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده علوم ریاضی آزمایشگاه SOAL

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

آزمایشگاه SOAL

آزمایشگاه SOAL

این صفحه متعلق به ازمایشگاه SOAL از هسته پژوهشی بهینه سازی و کاربردها در دانشکده علوم ریاضی است و فیلم های سخنرانی های علمی این ازمایشگاه از طریق این صفحه قابل دسترسی خواهند بود.
آزمایشگاه SOAL

جمعی از اساتید

این دوره توسط جمعی از اساتید ارائه شده است.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.