دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف کتابخانه مرکزی دفاع میانی کارشناسی ارشد | دفاع پیشنهاد پژوهش دکتری

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

 دفاع میانی کارشناسی ارشد | دفاع پیشنهاد پژوهش دکتری

دفاع میانی کارشناسی ارشد | دفاع پیشنهاد پژوهش دکتری

این نشست مجازی به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف در 29 بهمن 99 برگزار گردیده است.
 دفاع میانی کارشناسی ارشد | دفاع پیشنهاد پژوهش دکتری

حسن صیادی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.