دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف کتابخانه مرکزی نگارش پروپوزال

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نرم افزار

نگارش پروپوزال

نگارش پروپوزال

این کارگاه به صورت آنلاین در تاریخ 24 دی ماه به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردیده است.
نگارش پروپوزال

حسن صیادی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

نرم افزارها

نرم افزار {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.