دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف همایش ها و کنفرانس ها آموزش استفاده از سامانه های مجازی دانشگاه

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

صوت جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

آموزش استفاده از سامانه های مجازی دانشگاه

آموزش استفاده از سامانه های مجازی دانشگاه

توضیحی ثبت نشده است.
آموزش استفاده از سامانه های مجازی دانشگاه

مرتضی امینی

دکتر امینی استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در زمینه های امنیت اطلاعات، امنیت پایگاه داده و کنترل دسترسی، روش های رسمی و منطق برای امنیت و سیستم های تشخیص نفوذ تحقیق و پژوهش داشته است.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

صوت های درس

صوت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.