دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر طراحی سیستم های دیجیتالی کم توان

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

طراحی سیستم های دیجیتالی کم توان

طراحی سیستم های دیجیتالی کم توان

توضیحی ثبت نشده است.
طراحی سیستم های دیجیتالی کم توان

علیرضا اجلالی

دکتر علیرضا اجلالی مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته و پس از آن به گروه تحقیقاتی طراحی سیستم های الکترونیکی دانشگاه Southampton پیوستند. ایشان در سال 1385 به جمع اساتید دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پیوستند و هم اکنون از یکی از اساتید دانشیار این دانشکده هستند.

فیلمهای این درس با همکاری گروه مکتبخونه ضبط و تدوین شده است.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.