دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده علوم ریاضی کامپایلر

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

کامپایلر

کامپایلر

توضیحی ثبت نشده است.
کامپایلر

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.