دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده علوم ریاضی نظریه محاسبه

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

نظریه محاسبه

نظریه محاسبه

توضیحی ثبت نشده است.
نظریه محاسبه

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.