دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده علوم ریاضی تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

 تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

در این درس به بررسی مدل‌های ریاضی و ساختار آنها، مدل‌های خطی، روش حل ترسیمی، روش سیمپلکس اولیه، روش سیمپلکس تجدید نظر شده، روش تجزیه LU، تباهیدگی و انتخاب محور برای اجتناب از دوران، نظریه دوگانی و کاربردهای آن، قضیه مکمل لنگی، سیمپلکس دوگان و سیمپلکس اولیه-دوگان، تحلیل حساسیت در مدل‌های خطی، برنامه‌ریزی عدد صحیح (روش‌های صفحه برشی و شاخه و کران)، مساله حمل و نقل، مساله تخصیص، حل مساله جریان ماکسیمال در شبکه و کاربرد آن در حل مساله تخصیص، روش های نقطه درونی، بهینه‌سازی غیر خطی مقید و نامقید (شرایط لازم و کافی)، مساله‌های محدب و جواب‌های سراسری، تابع لاگرانژی و شرایط کروش-کیون-تاکر (KKT)، و رویکرد نقطه درونی به برنامه ریزی خطی می پردازیم.
 تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

نظام الدین مهدوی امیری

نظام الدین مهدوی امیری در سال 1331 در قائمشهر متولد شد. او دارای دکتری علوم ریاضی از دانشگاه جانزهاپکینز در سال ۱۳۶۰ است و در سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ استاد علوم کامپیوتر دانشگاه یورک در کانادا بوده است. وی از سال 1369 به دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف پیوست و چندین دوره استاد ممتاز دانشکده بوده است. وی تا کنون 20 فارغ‌‌التحصیل دکتری و بیش از 170 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد داشته است. او در سال 1386 به عنوان چهره ماندگار استان مازندران و در سال های 1387، 1389 و 1391 به عنوان پژوهشگر برتر و در سال 1393 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف برگزیده شده است. وی از اعضای موسس انجمن کامپیوتر ایران، از اعضای منتخب هیئت اجرایی انجمن های کامپیوتر ایران و ریاضی ایران، نایب رئیس و اکنون رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بوده و سال ها ویراستاری ارشد بولتن انجمن ریاضی ایران و مجله ایرانی تحقیق در عملیات و همچنین سردبیری مجله‌ی فرهنگ و اندیشه ریاضی و مجله ایرانی تحقیق در عملیات را به عهده داشته است.

فیلمهای این درس با همکاری گروه مکتبخونه ضبط و تدوین شده است.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.